Terra Forma

diensten

   home   introductie   diensten   werkwijze   projecten   contact   actueel   publicaties

onderhoud beplanting

Beplanting is geen statisch geheel, maar ontwikkelt zich voortdurend. De bedoeling is dat de beplanting zich zo ontwikkelt, dat het gewenste (eind)beeld ontstaat. Terra Forma beschikt over de kennis en ervaring om (eventueel samen met de tuineigenaar) deskundig onderhoud uit te voeren. Het reguliere onderhoud zoals wieden, grasmaaien en watergeven wordt meestal door de tuineigenaar zelf verzorgd.

De meest uitgebreide klus is de voorjaarsbeurt, welke aan het einde van de winter wordt uitgevoerd (ca. eind februari-eind maart). Hierbij worden o.a. bomen, heesters en klimplanten gesnoeid, oude plantenresten van vaste planten en siergrassen verwijderd, plantvakken onkruidvrij gemaakt, zaailingen selectief gewied (wat is onkruid?), eventueel vaste planten verjongd en/of verplaatst, gaten in de beplanting opgevuld en tot slot bemesten/gemulchd.

Hagen en vormbomen vormen het groene geraamte van een tuin en zijn het meest effectief als ze strak gesnoeid zijn. De meeste soorten worden twee keer per jaar gesnoeid, ca. half juni en eind september. Terra Forma verzorgt dit graag voor u.

In de nazomer (september) is de beplanting volgroeid en is goed te zien waar eventuele ingrepen noodzakelijk zijn. Het verjongen en verplaatsen van vaste planten kan ook nu prima uitgevoerd worden. Een traditionele "winterbeurt" heeft eigenlijk alleen maar nadelen, daarom zit dit niet in ons pakket. Om u te ontzorgen verzorgt Terra Forma ook frequenter, bijvoorbeeld één keer per maand, het onderhoud.

De waarde van professioneel onderhoud wordt inmiddels door veel opdrachtgevers ingezien en zij ervaren het dan ook als zeer positief!